Profil

Lidt om mig

Mit navn er Per Henriksen jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1990 og autoriseret af Psykolognævnet i 1994. Jeg er klinisk psykolog og specialist -og supervisorspecialist i Psykotraumatologi.

Jeg er også ydernummerpsykolog og tager således mod klienter med lægehenvisning.

 Jeg har tidligere været ansat indenfor psykiatrien i et tværfagligt distriktspsykiatrisk team i Brønderslev og Frederikshavn. Opgaverne her dels været ambulant behandling af indlæggelsestruede psykiatriske patienter. Dels visitation, undervisning, supervision og gruppeterapi med indlagte patienter.

 Jeg har i en årrække også arbejdet med familiebehandling, rådgivning og vejledning i børnefamilieafdelingen i Ringsted kommune og på Familieværkstedet i Greve kommune.

 I en årrække fra 1996 og frem til 2023 har jeg været partner i Psykologcentret Trekanten. Jeg er nu ikke længere en del af Trekanten. Fra den 1. september 2023 er jeg med i et helt nyt og spændende psykologfællesskab med navnet Psykologerne ved Frue Plads.

 Sideløbende med mit arbejde på Psykologcentret Trekanten, underviste jeg i en årrække de medicinstuderende på Rigshospitalet i kommunikations -og samtaleteknik. På Laboratoriet for Kliniske færdigheder har jeg undervist i og givet feedback til de medicinstuderende i forhold til den vanskelige samtale og anamneseoptagelse.

 Jeg tilbyder psykologisk behandling, psykoterapi, rådgivning og coaching til enkeltpersoner og grupper. Jeg tilbyder behandling af psykologiske problemstillinger som stress, angst, depression, lavt selvværd. Jeg har også meget erfaring i det at arbejde med parterapi.

Jeg har gennem årene tilegnet mig stor erfaring og viden om behandling af arbejdsrelateret stress, belastningstilstande, udbrændthed og omsorgsudmattelse. Arbejdspsykologiske og organisationsrelaterede problemstillinger og udfordringer som: Mobning på arbejdspladsen, arbejdsulykker, samarbejdsproblemer/ konflikter, omplacering og afskedigelser, er også noget jeg arbejder med.

Jeg er specialist indenfor traumeområdet og arbejder meget med psykiske traumer og konsekvenserne af disse psykisk, følelsesmæssigt, kropsligt og adfærdsmæssigt. Vold, trusler om vold, psykiske og fysiske krænkelser/grænseoverskridelser er områder jeg beskæftiger mig meget med.

I forbindelse med mit arbejde som psykolog under sygesikringen har jeg også tilegnet mig stor viden om og erfaring i at arbejde med problemstillinger som angst og depression.

Jeg tilbyder terapi til både voksne og unge, par og familier.

Jeg har lang erfaring i at arbejde med grupper og gruppeprocesser i forskellige sammenhænge. Jeg har i mange år arbejdet med psykologisk debriefing både individuelt og i grupper.

Jeg tilbyder også supervision, rådgivning og coaching til ledere og medarbejdere indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område.

Jeg er meget optaget af hvordan vi kan skabe lærings -og arbejdsmiljøer som fremmer og udvikler sundhed, trivsel, arbejdsglæde og motivation hos medarbejdere og ledere i organisationer.

Jeg har gennem årene haft den store glæde og fornøjelse af at supervisere psykolog kollegaer og andre behandlere/ psykoterapeuter. Jeg tilbyder individuel -og gruppesupervision til psykolog kollegaer med henblik på autorisation og specialist uddannelse.

Om min uddannelsesmæssige baggrund kan jeg yderligere fortælle, at jeg blandt andet er efteruddannet i psykodynamisk psykoterapi, Kognitiv adfærdsterapi, Acceptance and Commitment terapi, NARM og Narrativ Coaching.

Jeg er også udannet som instruktør og underviser i Mindfulness og mindful Self- Compassion

Jeg tilbyder samtaler på min praksis adresse: Psykologerne ved vor frue plads: Store Kannikestræde 18 2. TH / 1169 København K

interesseområder

Længerevarende efteruddannelser

 • 2021 – 2022 Self- Compassion in Psychotherapy ( SCIP )

 • 2022 – 2023 Art of Psychotherapy ( Jeff Zeig, Milton Erickson Institutet )

 • 2021 – Awakening Joy (James Baraz )

 • 2018 – 5 days Mindfulness & Self Compassion Silent retreat

 • 2017 – 5 dages kursus I Prolonged Exposure  ( Edna Foa )

  2015 – 2016 The Neuro Affective Relational Model (NARM )

 • 2015 – Mindful- Self Compassion

 • 2013 – 2015 Acceptance and Commitment Therapy (ACT )

 • 2009 – 2010 Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi/ Stressreduktion ( trin 1 og 2 )

 • 2009 – 10-day intensive Clinical skills training in traumatology ( Oxford Cognitive Therapy Center )

 • 2007 – 2008 Skandinavisk Coachinguddannelse del I og 2

 • 2007 – Intensive Training in Ericksonian Approaches to Brief Hypnotic Psychotherapy.

 • 2003 – 1- årig uddannelse I Kognitiv Terapi  (SAKT )

 • 2003 – Specialist i Psykotraumatologi  ( Dansk Psykologforening )

 • 2003 – Supervisor i Psykotraumatologi ( Dansk Psykolog Forening )

 • 2004 – 2005 1 årig uddannelse i Kognitiv Supervision ( SAKT )

 • 1998 – Eye Movement Desensitization and Reprocessing ( EMDR level 1 )

 • 2000 – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR level 2 )

 • 1993- 1996 3 årigt kursus I psykoterapi ved Anders Groth, Nini Leick og Jørgen Nystrup

Jeg tilbyder

 • Psykoterapeutisk behandling til voksne, unge og par
 • Psykologisk debriefing til enkeltpersoner og grupper
 • Gruppeforløb i Mindful Self-Compassion
 • Rådgivning
 • Stress behandling
 • Supervision
 • Coaching

Personlige problemstillinger som:

 • Livskriser
 • Angst, uro, fobi
 • Tvangstanker eller tvangshandlinger
 • Depression, tristhed, ulyst, nedtrykthed, manglende energi
 • Stress
 • Selvværd og selvtillid
 • identitetsproblemer
 • Tab og sorgreaktioner
 • Kronisk sygdom
 • Livstruende sygdom
 • Traumatiske oplevelser (PTSD og Udviklingstraumer)
 • Har været udsat for krænkende eller seksuelle oplevelser
 • Eksistentielle udfordringer
 • Samspilsproblemer i forhold til partner, børn, venner, familie.
 • Livsovergange

 

Arbejdsrelaterede problemstillinger som:

 • Stress og belastningstilstande
 • Udbrændthed, omsorgstræthed, empatiudmattelse.
 • Trusler, mobning og vold
 • Omstilling og omplacering
 • Afskedigelse
 • Kriser i forbindelse med traumatiske begivenheder
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsidentitet
 • Perfektionisme og selvkritik

Mulighed for Digitale konsultationer

Hvis du foretrækker digitale konsultationer, er du også meget velkommen til at kontakte mig. Jeg tilbyder digitale konsultationer på dansk og engelsk over Teams.

Forskningen viser at kvaliteten og udbyttet af digitale konsultationer er lige så god som den er ved fysiske konsultationer. Nogle af mine klienter foretrækker digitale konsultationer da de derved sparer tid på transport frem og tilbage til klinikken.

Det at kunne deltage i en konsultation hjemmefra, i trygge, velkendte og sikre rammer, er også noget nogle af mine klienter sætter pris på.

Hvis du overvejer at påbegynde et behandlingsforløb hos mig, og tænker digitale konsultationer som en mulighed, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få flere informationer. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig.