Kontakt

Priser

Selvbetalende klienter - Pr. 01/04-23

Øvrige priser efter aftale. 

Sundhedsforsikringer

Hvis du eller din arbejdsplads har tegnet en sundhedsforsikring, dækker den måske også psykologhjælp.

Sundhedsforsikringer dækker ofte helt eller delvist udgifterne til psykologkonsultationer.

Ønsker du at benytte din sundhedsforsikring kan du kontakte dit forsikringsselskab.

Psykologhjælp over den offentlige sygesikring

Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til behandling hos en psykolog der har overenskomst med sygesikringen. Henvisningen skal tages i brug senest tre måneder efter den er blevet udstedt.

Jeg har overenskomst med sygesikringen og kan kontaktes på mail ph@psykologph.dk. Du er også meget velkommen til at kontakte mig telefonisk på +45 23 95 88 91.

Hvis du skriver til mig, skal du være opmærksom på, ikke at sende personfølsomme oplysninger. Skriv dit navn og telefonnummer, så kontakter jeg dig. Jeg gør opmærksom på, at der kan være noget ventetid på behandling.

Tilskud til hjælp fra psykolog

Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp til:

 1. røveri,volds-og voldtægtsofre
 2. trafik -og ulykkelsesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12 graviditetsuge
 9. personer, der inden det fyldte 18.år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.
 11. personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Hvor stort er tilskuddet

Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar.

Du kan højst få tilskud til 12 konsultationer. Lægen kan dog vælge – efter anmodning fra psykologen- at genhenvise personer, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med depression og angst.

På den måde kan du få tilskud til psykologhjælp op til 24 konsultationer.

Patientandelen af betalingen er pr. 1.4.2023 449,18 kr. for den første konsultation og 374, 54 kr. for de efterfølgende konsultationer. Honorarerne reguleres 2 gange årligt d. 1.4 og d. 1.10.

Sygeforsikringen Danmark

Du kan få tilskud til dine psykologsamtaler hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark.

Hvis du ønsker det, kan jeg indberette til sygesikringen Danmark. Du kan få flere oplysninger her https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp. 

Betaling foregår via mobilepay ved afslutningen af konsultationen.

Afbudsregler

Hvis du bliver forhindret i at komme til en samtale, vil jeg bede dig om at melde afbud så tidligt som muligt.

Reglerne over sygesikrings ordningen er, at du skal melde afbud senest kl. 12.00 dagen inden en samtale, dette gælder også hvis du har en tid mandag eller efter en helligdag.

Ved for sent afbud eller udeblivelse betales klientandelen af det fulde beløb for konsultationen.

Dette gælder også for unge mellem 18-24 år, som får psykologbehandlingen betalt. Ved flere for sene afbud eller udeblivelser må psykologen opkræve et beløb svarende til to gange klientandelen.

Dette ifølge overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykologforening

Gratis psykologhjælp til unge

Er du ung mellem 18 og 24 år (inklusive det 24 år) kan du få gratis psykologhjælp hvis du er henvist med angst og depression.

Fagforeninger

Nogle fagforeninger giver medlemmerne tilskud til psykolog behandling f.eks. i forbindelse med arbejdsrelaterede hændelser som stress, samarbejdsproblemer, konflikter, mobning og andre forhold.

Du kan undersøge om din fagforening giver tilskud.

Transport

Min klinik ligger i Store Kannikestræde centralt beliggende – tæt på Vor Frue Kirke og Rundetårn. Klinikken ligger 5 minutters gang fra Nørreport station, der er også gode forbindelser med metro og bus. Der er få minutters gang til metrostationen, Gammel Strand.

Der er parkeringsmuligheder i Q park, Nørreport, ved Israels Plads. Der er også muligheder for at parkere på Nørre Voldgade og Gothersgade.

Kontakt Per Henriksen